Covid-19 Küresel Salgını Sürecindeki Faaliyetlerimiz

Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

Bilgilendirici toplantılar, webinarlar, dijital ortamda toplantılar

Üniversitemizin tüm birimleri, Microsoft Teams üzerinden oluşturdukları etkinlik ve toplantı takvimleriyle planlı veya plansız toplantı yapabilmektedir. Aynı zamanda oluşturulan özel Whatsapp Grupları üzerinden süreç yönetimi yapılarak çeşitli stratejiler geliştirilmektedir.

Eczacılık Fakültesi

Akademik Kurul toplantısı dijital ortamda tüm akademisyenlerin katılımıyla yapıldı.

Fakülte Kurulu toplantısı dijital ortamda yapıldı.

 

Bu toplantılar dışında Fakültemizden bazı öğretim üyelerinin üyesi bulunduğu Klinik Çalışmalar Etik Kurulu ve YENISARUM periyodik toplantıları dijital ortamda yapıldı.

 

Webinar (İnternet Semineri) seminer olarak Eczacılık Fakültesinin bir etkinliği bulunmamaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz bünyesinde Bölüm Akademik Kurulları düzenli olarak yapılmaktadır. Online eğitim sürecindeki kararlar ivedilikle alınıp dekanlığımıza iletilmektedir. Bölümlerden gelen kararlar ve öneriler Fakülte Kurulunda değerlendirilmektedir. Evden çalışma düzeninde de idari işler ve toplantılar aksatılmadan online olarak yapılmaktadır. Buna ek olarak TÜBİTAK destekli projelerimizin de toplantıları online olarak sürdürülmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz bünyesinde düzenli olarak yapılmaktadır. Online eğitim sürecindeki kararlar ivedilikle alınıp müdürlüğümüze iletilmektedir. Programlardan gelen kararlar ve öneriler Enstitü Kurulunda değerlendirilmektedir. Evden çalışma düzeninde de idari işler ve toplantılar aksatılmadan online olarak yapılmaktadır.

Meslek Yüksek Okulu

Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan whatsapp grubundan ve e-posta üzerinden öğretim üye ve öğretim görevlileriyle bilgi alış-verişleri yapılmış, Rektörlükten gelen bilgilendirme yazıları paylaşılmıştır.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fakültemiz bünyesinde Bölüm Akademik Kurulları düzenli olarak yapılmaktadır. Online eğitim sürecindeki kararlar ivedilikle alınıp dekanlığımıza iletilmektedir. Bölümlerden gelen kararlar ve öneriler Fakülte Kurulunda değerlendirilmektedir. Evden çalışma düzeninde de idari işler ve toplantılar aksatılmadan online olarak yapılmaktadır. Buna ek olarak TÜBİTAK destekli projelerimizin de toplantıları online olarak sürdürülmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi

  1. 23-30 Mart 2020 tarihleri arasında dekanlık tarafından Fakültemizde eğitim gören 1-5. sınıflar ile ayrı ayrı online eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş, fakültemiz tüm öğrencilerinin Covid 19 önlemleri, online eğitim ve sınavlar hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
  2. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren öğrencilerimize telefon ve e-mail iletişimi ile sürekli olarak destek verilmiştir
  3. Ayrıca online sınavlara hazırlık olması amacıyla fakültemiz 1,2,3,4,5, sınıf öğrencileri için 22 Nisan 2020 ve 24 Nisan 2020 tarihlerinde 2’şer defa “Deneme Sınavı” düzenlenmiştir. Sınavlara tüm öğrencilerimiz katılmıştır.
  4. 11 Mayıs ve 17 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan 2 adet webinar mesleki bilimsel konferans.