Covid-19 Küresel Salgını Sürecindeki Faaliyetlerimiz

Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fuat Torun. “COVID-19 bilgi, tutum ve kaygı düzeyi” başlıklı bir anket çalışması yürütmektedir.