Covid-19 Küresel Salgını Sürecindeki Faaliyetlerimiz

Topluma Hizmet Uygulamaları

Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte Üniversitemizde bir dizi önlemler alınmış, çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiştir. covid19.yeniyuzyil.edu.tr ve korona.yeniyuzyil.edu.tr web adresleri de bu sürecin en önemli parçasıdır. 16.03.2020 Tarihinde hayata geçirilen bu web sayfası, Üniversitemiz Bilim Kurulu ve T.C. Sağlık Bakanlığının tavsiye, öneri ve önlemlerine sadık kalınarak oluşturulmuştur. Responsive (duyarlı web tasarımı) şeklinde tasarlanan bu sayfalarda, Koronavirüsler hakkında genel bilgiler, bulaşma yolları, belirtiler, korunma yolları ve önlemler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bilimsel yönden titizlikle incelenerek tasarlanan bu web sayfalarında toplumu bilgilendirmek amaçlanmıştır.

 

 • Öte yandan bilimkurulu.yeniyuzyil.edu.tr web adresinde, Üniversitemiz Bilim Kurulunun hazırlamış olduğu makaleler, araştırmalar, haberler ve Covid-19’a dair önemli bilgiler yer almaktadır. Bilim Kurulumuz, 17 Mart 2020 Tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu’nun Başkanlığında literatüre ve topluma hızlı ve doğru bilgi akışında bulunulması, YÖK koordinasyonuna katkı sağlanması, Üniversitemiz bünyesinde alınan ve alınması gereken önlemlerin bilimsel bilgiyle desteklenmesi, Üniversitemiz öğrencilerinden, akademik ve idari personelimizden gelebilecek Covid-19 mücadelesi kapsamındaki muhtemel soruların cevaplanması amacıyla hayata geçirilmiştir.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji bölümü başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Eracar, 10 Nisan 2020 tarihinde T.C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nün de katkıları ile kulübün Instagram sayfasında canlı yayında “Otizm Evlerinde Pandemi Günleri” konusunda paylaşımlarda bulunmuştur. Ek olarak; 17 Nisan 2020 tarihinde Instagram canlı yayınında Uzman Klinik Psikolog Rabia Hamadie ile birlikte “Pandemi – Bilişsel ve Psikolojik Süreçler”, 24 Nisan 2020 tarihinde YouTube NHKM Kültür Merkezi kanalında 30 dakikalık “Ebeveyn Okulu: Çocuklar Anne Baba Olduğunda” ve 27 Nisan 2020’de Trakya Üniversitesi’nden Ahmet Hocaoğlu ile Instagram üzerinden “Özel Gereksinimli Çocuklarla Ruhsal İyileşme Yönünde Psikoterapi” yayınlarına katılmıştır. Ayrıca, 16 Nisan 2020’de TPÖÇG (Türkiye Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu) işbirliği ile Instagram üzerinden 90 dakikalık “Otizm Spektrum Bozukluğunda Sanatla Çalışmanın Simgeleşme Sürecine Katkısı” konulu Online Atölye Çalışması gerçekleştirmiştir.

T.C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nün Instagram hesabı üzerinden yapılan diğer canlı yayınlar şu şekildedir: Öğr. Gör. Uzm. Psk. Masum AYDIN 17 Nisan 2020 tarihinde “Pandemide Çocuk Psikolojisi” konulu yayında paylaşımlarda bulunmuştur. Öğr. Gör. Uzm. Psk. Gülderen KILIÇ, “Pandemide Aile Hayatı” yayınıyla 24 Nisan 2020’de canlı yayına katılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ÖZKILIÇCI ise 1 Mayıs 2020 tarihinde “Pandemide Sosyal Psikoloji” konusunu canlı yayında ele almıştır.

Bu çalışmaların yanı sıra T.C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ÖZKILIÇCI “Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını Tutumlar, Algılar ve Siyasi Lider Tercihi” (Özkılıçcı, Gökçe ve Mamatoğlu, Nihal) konulu yayını üzerindeki çalışmalarına halen devam etmektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Öğrencilerimizden ve ailelerinden COVID-19 vakası ile mücadele edenler bulunmaktadır. Bu kişilerle videolu konuşmalar, telefon konuşmaları, mesajlaşmalar yapılmış morallerini yüksek tutmaları için gerekli psikolojik destek elimizden geldiğince sağlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Toplum Hizmet uygulamaları: Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü  ” Korona Virüs Enfeksiyonu Online Ruhsal   Destek Programında (KORDEP) ” katılımı:  İstanbul Valiliği Bünyesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Öncülüğünde Pek çok derneğin katılımıyla yürütülen “Psikolojik Destek Programına” Psikiyarti Hemşireliği Derneği Üyesi olan öğretim görevlimiz tarafından destek sağlanmaktadır.

Tıp Fakültesi

COVID-19 Bilim Kurulu oluşturulmuş ve web sayfamızda Covid- 19 ile ilgili bilgilendirmeler, görsel sunumlar ve öğretim üyelerimizin COVİD-19 ile ilgili makaleleri paylaşılmaktadır.  Web sayfasına ulaşım linki ( bilimkurulu.yeniyuzyil.edu.tr )

Sağlık Birimleri Enstitüsü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Pandemi ile mücadele ile ilgili proje teklifi PROJE BAŞLIĞI:

PANDEMİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA UZAKTAN ÖĞRENME, İLETİŞİM VE İHA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA MERKEZİ

 

PROJE SAHİBİ: İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İŞTİRAKÇİ: İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

DESTEK İÇİN BAŞVURULAN KURULUŞ:

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

Proje Teklifi Başvuru Kodu: Gecici_TR10/20/COVID/1512

 

PROJENİN AMAÇ VE KAPSAMI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bir pandemi olarak nitelendirilmiş olan COVID-19 (korona virüs) salgını çok hızlı ve küresel bir etki alanı yaratmıştır.

Kolluk kuvvetleri, hastalığı kontrol etme çabalarına katkıda bulunmada, toplulukları güven

temelinde teşvik etmede ve salgından yararlanan suçlularla mücadelede (sahte tıbbi ürünler ve dolandırıcılıkta artış) önemli bir rol oynamaktadır.

Emniyet mensuplarına, toplumu korumak için rutin olarak tehlikeli durumlara girerken, kendilerini ve ailelerini nasıl koruyabilecekleri hakkında kısıtlı bilgi verilebilmektedir.

İstanbul’da halen 44000 polisin görev yaptığı düşünüldüğünde memurların tümüne ulaşmanın mümkün olmadığı açıklıkla görülmektedir. Oysa dünyanın yaşadığı bu kriz döneminde

teşkilat üyelerine ulaşabilmek, doğru bilgi ve farkındalığı sağlamak ve bu bilgiye kolaylıkla ve tekrar tekrar ulaşabilmelerini yolunu açmak büyük önem taşımaktadır.

Projemizde, COVID-19 salgını bağlamında kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale desteğinin güvenliğini yukarıda sözü edilen konularda etkinliğini artırmak için “Pandemi ile mücadele kapsamında Uzaktan Öğrenme ve İletişim Teknolojileri Uygulama Merkezi” ni geliştirmeyi amaçladık.

Çalışmada öncelikle bir “uzaktan eğitim” modeli oluşturulduktan sonra, aşağıda bölümleri gösterilen COVID-19 salgınından korunma ve davranış biçimleri ile ilgili bir

eğitim/farkındalık programı oluşturulacak ve hızla uygulamaya sokulacaktır. Programın ana başlıkları şöyle olacaktır:

 

 

 • COVID-19 salgınının şu anda Ülkemizde ve dünyadaki durumu (sürekli güncellenecektir)
 • Virüsün bulaşma yolları
 • Emniyet Mensuplarına yönelik önerilen korunma yöntemleri
 • Emniyet Mensuplarına yönelik önerilen meslektaşlarını koruma yöntemleri 5- Emniyet Mensuplarına yönelik önerilen halkı koruma yöntemleri
 • COVID-19’un oluşturduğu stres in yönetilmesi
 • COVID-19 salgını bağlamında kolluk kuvvetlerinin görevleri ve uygulama esasları 8- Konu ile ilgili sahte tıbbi ürünler ve dolandırıcılık olasılıkları

 

SÜRDÜREBİLİRLİK:

Projemizin sürdürülebilirliği iki temel noktada görülmektedir.

 • Emniyet Teşkilatının, gelecekte karşılaşılabilecek her türlü salgın ve pandemilerde

davranış biçimleri ile ilgili farkındalık programı hazır olacaktır. Bu hazır program yeni

bir salgın durumunda hızla adapte edilip yürürlüğe girebilecektir. Bu tür durumlarda

erken mücadelenin ne denli önemli olduğu bilindiğinden, bu tür erken bir farkındalığın

önemi bellidir.

 • Emniyet Teşkilatının genel anlamda ve her konuda uzaktan eğitim yaptırabileceği bir sistem geliştirilmiş olacaktır. Söz konusu sistem çok uzun vadeli katkı sunabilecek nitelikte olup yararlı olacaktır.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji bölümü başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Eracar, 10 Nisan 2020 tarihinde T.C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nün de katkıları ile kulübün Instagram sayfasında canlı yayında “Otizm Evlerinde Pandemi Günleri” konusunda paylaşımlarda bulunmuştur. Ek olarak; 17 Nisan 2020 tarihinde Instagram canlı yayınında Uzman Klinik Psikolog Rabia Hamadie ile birlikte “Pandemi – Bilişsel ve Psikolojik Süreçler”, 24 Nisan 2020 tarihinde YouTube NHKM Kültür Merkezi kanalında 30 dakikalık “Ebeveyn Okulu: Çocuklar Anne Baba Olduğunda” ve 27 Nisan 2020’de Trakya Üniversitesi’nden Ahmet Hocaoğlu ile Instagram üzerinden “Özel Gereksinimli Çocuklarla Ruhsal İyileşme Yönünde Psikoterapi” yayınlarına katılmıştır. Ayrıca, 16 Nisan 2020’de TPÖÇG (Türkiye

 

Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu) işbirliği ile Instagram üzerinden 90 dakikalık “Otizm Spektrum Bozukluğunda Sanatla Çalışmanın Simgeleşme Sürecine Katkısı” konulu Online Atölye Çalışması gerçekleştirmiştir.

T.C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nün Instagram hesabı üzerinden yapılan diğer canlı yayınlar şu şekildedir: Öğr. Gör. Uzm. Psk. Masum AYDIN 17 Nisan 2020 tarihinde “Pandemide Çocuk Psikolojisi” konulu yayında paylaşımlarda bulunmuştur. Öğr. Gör. Uzm. Psk. Gülderen KILIÇ, “Pandemide Aile Hayatı” yayınıyla 24 Nisan 2020’de canlı yayına katılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ÖZKILIÇCI ise 1 Mayıs 2020 tarihinde “Pandemide Sosyal Psikoloji” konusunu canlı yayında ele almıştır.

Bu çalışmaların yanı sıra T.C İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe ÖZKILIÇCI “Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Salgını Tutumlar, Algılar Ve Siyasi Lider Tercihi” (Özkılıçcı, Gökçe ve Mamatoğlu, Nihal) konulu yayını üzerindeki çalışmalarına halen devam etmektedir.