Covid-19 Küresel Salgını Sürecindeki Faaliyetlerimiz

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

Covid-19 Pandemisinin ülkemizde görülmesiyle birlikte, hızla teknolojik olanaklarımız gözden geçirilerek uzaktan eğitim sistemimiz güçlendirilmiştir. Senkron ve asenkron olarak, uzaktan eğitim verebilmekteyiz. Bu süreçte destek aldığımız sistemler ve kullanılan yazılımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Senkron ve asenkron uygulamalar,

Microsoft Teams ve Adobe Connect uygulaması üzerinden canlı dersler yapılmaktadır. Moodle Uzaktan Eğitim Sisteminde asenkron derslere ait videolar ve ders içeriklerinin dokümanları öğrencilerimiz ile paylaşılmaktadır. (Bu süreçte Microsoft Teams alt yapısının kullanılmasına 30 Mart 2020 Tarihinde başlanmıştır.)

 

Sınav uygulamaları,

Moodle Uzaktan Eğitim Sistemimiz üzerinden akademisyenlerimiz öğrencilerimize sınavlarını oluşturabilmektedir. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemimizdeki ders atamaları vb. tüm akademik veriler ile senkronize edilerek yürütülmektedir.

 

Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler ve öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları,

Üniversitemiz öğretim elamanları ve öğrencileri dijital eğitim konularında https://uzemdestek.yeniyuzyil.edu.tr  web adresi üzerinden çeşitli video içerikleriyle detaylı olarak bilgilendirilmektedir. Üniversitemiz yazılımcıları tarafından pandeminin ilk günlerinde  geliştirilen bu web sitesi, 27 Mart 2020 Tarihinde yayına alınarak Uzaktan Eğitim sürecine hızla entegre edilmiştir. Bu web sayfası, aynı zamanda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelinin 7/24 verdiği çevirim içi destekle, akademisyen ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları tüm teknik ve yazılımsal problemleri gidermekte aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sayede derslerde yaşanan aksaklıklar anında giderilerek, akademisyenlerle öğrencilerin iletişimi ve ders işleyişi stabil tutulmaktadır.

Pandemi sürecinde çevirim içi eğitimde iletişimi güçlü tutabilmek amacıyla çeşitli Whatsapp grupları kurulmuştur. Farklı kategorilerde oluşturulan bu gruplarda; işleyiş planı, eksikler, olası sorunlar hızlıca ele alınarak stratejiler geliştirilmektedir.

Üniversitemiz resmi Youtube kanalında, Uzaktan Eğitim Sürecine yönelik özel olarak hazırlanan 20 adet eğitim videosu bulunmaktadır. Bu videolar ile, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz çevirim içi eğitime dair bilgilendirilmektedir. Platformdaki videolar https://uzemdestek.yeniyuzyil.edu.tr web adresiyle senkronize edilmiş olup, responsive (duyarlı web tasarımı) özelliği sayesinde bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve tabletlerde izlenebilmektedir. Platformdaki videoların oynatma listeleri aşağıda link olarak gösterilmiştir.

Canlı Ders : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsFUYE0–HcGATT-zkZbUjqA-3UszAWK6

Sınav Sistemi : https://www.youtube.com/playlist?list=PLsFUYE0–HcGkSnaD79OuJEOKHVmU1ORM

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 1-) Bölümlerde Uygulanan Yöntemler

 

 

 • Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

 

-Biyomedikal Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans dersleri süreç içinde Üniversitemizin uzaktan eğitim için kullandığı UZEM ve Microsoft  Teams programları ile devam ettirilmektedir.

 

-İlgili programların kullanımı ve kurulumu hakkında öğretim elamanlarına gerekli bilgilendirmeler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Dijital Eğitim Kurulu tarafından yapılmıştır.

 

-Öğretim elemanları tarafından 22 Lisans, 4 Yüksek Lisans senkron uzaktan eğitim biçiminde, Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

– Derslerin uzaktan eğitimi normal program çerçevesinde yapılmaktadır.

 

-Ara sınavlar senkron ve asenkron şekillerde yapılmakta, test, ödev olarak gerçekleştirilmektedir.

 

 

 • Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

 

-Dersler Microsoft Teams uygulaması kullanılarak interaktif olarak sürdürülmektedir.

 

-Ara sınavlarda ödev, online sınav ve test yöntemleri kullanılmıştır.

 

-Uygulamalı derslerde Simülasyon programları kullanılmıştır.

 

-Sisteme ders notları, sunumlar, izlenceler ve diğer dokümanlar yüklenmiştir.

 

-Öğrencilerle mesajlaşılmaktadır.

 

-Öğretim elemanları Üniversitemizin sağladığı online eğitim videolarından faydalanmaktadır.

 

 

 

 • Mimarlık Bölümü

 

-Dersler Microsoft Teams programı üzerinden canlı bağlantılar, ödevler, öğrenci sunumları yolu ile yürütülmektedir.

 

-Sınavlar elektronik olarak ödev ve sunumlar yolu ile yapılmaktadır.

 

-Mail ve mesajlar yolu ile öğrenci ilişkileri desteklenmektedir.

 

-Proje derslerinin dışında tüm dersler yapılmaktadır.

 

 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

-Dersler Microsoft Teams ortamında senkron ve asenkron olarak yapılmaktadır.

 

-Ders öncesinde konular, sisteme Power Point olarak yüklenmekte, ayrıca öğrencilere mail yolu ile gönderilmektedir, sunumlar canlı olarak yapılmaktadır.

 

-Ders notları öğrencilerle paylaşılmakta dersler kayıt altına alınmaktadır.

 

-Öğrencilere ara sınav ve toplamda final sınavı yerine geçebilecek ödevler verilmektedir.

 

-Derslerle ilgili dokümanlar ve örnek projeler Microsoft Teams programında ders grubuna yüklenerek ve ayrıca mail yolu ile paylaşılmaktadır.

 

-Bazı derslerin ara sınavları ders saatinde ve senkron uygulama ile yapılmıştır.

 

-Öğrencilerle, özellikle asenkron uygulamalarda randevulu olarak telefon görüşmeleri yapılmakta, bu yöntem öğrencileri motive etmekte ve hazırlıklı olmaya yönlendirmektedir.

 

–          FAKÜLTE DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRME ÖZETİ      –

 

Covid-19 küresel salgın sonrası Üniversitemizde verilen Uzaktan Eğitim kapsamında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde uygulanan yöntemlerin özet bilgisi aşağıda sunulmuştur:

 

– Uzaktan Öğretim Microsoft Teams ortamında senkron ve asenkron olarak yapılmakta, konular sisteme Power Point olarak yüklenmektedir.

 

-Bazı derslerde simülasyon programları kullanarak uygulamalar yapılmaktadır.

 

-Uzaktan eğitim sistemine ders notları, sunumlar, izlenceler ve değişik dokümanlar yüklenmiştir.

 

-Öğrencilerle birebir iletişim kurulmuş, telefon görüşmeleri yapılmıştır.

 

-Ara sınavlar senkron ve asenkron şekillerde test, ödev ve projeler şeklinde gerçekleştirilmiştir.

 

-Öğretim elemanları, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yardımları, UZEM tarafından yollanan videolar tarafından kazandırılan bilgiler sonucunda sistemi kullanmakta zorluk çekmemişlerdir.

 

-Öğrenciler her türlü iletişim kanalları ile her konuda bilgilendirilmekte ve kendilerine destek sağlanmaktadır.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Senkron ve asenkron uygulamalar: 

Fakültemizdeki derslerin büyük bir yüzdesi online ve senkron olarak verilmektedir. Senkron olarak 72 ders MS Teams üzerinden verilmektedir. Dersler, yüz yüze eğitimde verildiği saatlerde ve öğrencinin alışkın olduğu şekilde interaktif olarak işlenmektedir.  Fakültemizbünyesinde bulunan Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinin üçünde de yer alan Mezuniyet Projesi II dersi ise asenkron olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 3 adet asenkron işlenen ders bulunmaktadır.

Sınav uygulamaları: 

Fakültemiz bünyesinde verilen derslerin bir kısmı vize ödev şeklinde, bir kısmı UZEM üzerinden online sınav şeklinde, bir kısmı ise MS Teams üzerinden sözlü şeklinde yüz yüze yapılmıştır. Ödev şeklinde yapılan vize sınav sayısı 25UZEM üzerinden yapılan online sınav sayısı 48’dır. Sözlü olarak MS Teams üzerinden yapılan sınav ise 2’dir.

Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler:

 Pandemi sürecinde online eğitime senkron olarak iki hafta içerisinde başlanmıştır. Derslerin işlenemediği süreçte, online derslerin verileceği ya da sınavların yapılacağı uygulamaları öğretim üye ve elemanlarımıza tanıtacak videolar üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu öğretici videoların tüm öğretim üyelerimize hızlıca ulaştırılması için üniversitemiz bünyesinde Dijital Eğitim Kurulu oluşturulmuştur. Buna ek olarak fakültemiz bünyesinde de dijital eğitim sorumluları derslerin ve sınavların aksamaması için hocalarımıza destek vermişlerdir. Ayrıca MS Teams üzerinden iki adet Fakülte Kurulu toplantısı düzenlenmiş olup, bu toplantılarda online dersler ve sınav uygulamaları hakkında öğretim elemanlarımız deneyim, fikir ve önerilerini paylaşmışlardır.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları: 

Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizde her sınıfın bir danışman hocası bulunmaktadır. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi online eğitim sürecinde de öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılarla ilk aşamada danışman hocalarımız ve bölüm asistanlarımız ilgilenmektedir. Bununla birlikte dekanlığımıza ulaştırılan her türlü aksaklığın kısa sürede gidermesine yönelik çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi

Senkron ve asenkron uygulamalar: Fakültemizdeki derslerin büyük bir yüzdesi online ve senkron olarak verilmektedir. Senkron olarak 126 ders MS Teams üzerinden verilmektedir. Dersler, yüz yüze eğitimde verildiği saatlerde ve öğrencinin alışkın olduğu şekilde interaktif olarak işlenmektedir.  Uygulama gerektiren derslerimizin de teorik bölümleri online ve senkron olarak sürdürülmektedir. Bu derslerin uygulama kısımlarının yüz yüze eğitime geçildiği zaman telafi edilmesi planlanmıştır. Üniversitemiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora programları, İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümümüzden de aldıkları destekle online ve senkron olarak devam etmekte ve bu çerçevede 31 ders interaktif olarak gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak, tez aşamasına gelmiş olan 53 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisinin de tezleri elektronik iletişim vasıtasıyla ve gerektiğinde online senkron olarak danışmanları tarafından aksatılmadan yönetilmekledir.

Sınav uygulamaları: Fakültemiz bünyesinde verilen derslerin bir kısmının vize sınavlarıödev şeklinde, bir kısmı ise UZEM üzerinden online sınav şeklinde yapılmıştır. Ödev şeklinde yapılan vize sınav sayısı 90, online sınav sayısı 36’dır. Buna ek olarak, lisans üstü derslerin değerlendirmesi de ödev ve araştırma projesi şeklinde olmuştur.

Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler: Pandemi sürecinde online eğitime senkron olarak iki hafta içerisinde başlanmıştır. Derslerin işlenemediği süreçte, online derslerin verileceği ya da sınavların yapılacağı uygulamaları öğretim üye ve elemanlarımıza tanıtacak videolar üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu öğretici videoların tüm öğretim üyelerimize hızlıca ulaştırılması için üniversitemiz bünyesinde Dijital Eğitim Kurulu oluşturulmuştur. Buna ek olarak fakültemiz bünyesinde de dijital eğitim sorumluları derslerin ve sınavların aksamaması için hocalarımıza destek vermişlerdir.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları: Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizde her sınıfın bir danışman hocası bulunmaktadır. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi online eğitim sürecinde de öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılarla ilk aşamada danışman hocalarımız ve bölüm asistanlarımız ilgilenmektedir. Bununla birlikte dekanlığımıza ulaştırılan her türlü aksaklığın kısa sürede gidermesine yönelik çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.

İletişim Fakültesi

Uzaktan Öğretim Uygulamaları ile İlgili Rapor

Senkron ve asenkron uygulamalar

Derslerin Yapılması

Yaşanan salgın nedeniyle öğretime ara verildiğinde; Rektörlüğümüz, bütün öğretim elemanlarının, gelecek üç haftanın yazılı ders materyallerini hazırlayıp sisteme yüklenmesini istedi. Böylece öğrenciler boşlukta kalmayacak, her istediklerinde ders materyallerini açıp çalışabileceklerdi. Bu asenkron öğretim talebi; bütünüyle uygulamaya dayanmayan dersler için yerine getirildi. Burada özellikle uygulamalı dersler için özel videolar ve diğer görsel materyaller (daha çok dışarıdan gelen DSÜ’lü hocalarımız tarafından öğrencinin ulaşabileceği İnternet ortamlarında öğrenciye sunuldu. Örneğin “RTS104 Görüntü Dili Dersi”sinde, ders hocası tarafından hazırlanan uygulama videoları, Microsoft Teams ekran yansıtma yöntemiyle öğrencilere izlettirilip eş zamanlı olarak öğrencilerle soru cevap şeklinde ders takibi yapıldı. Dersler kaydedildiği için öğrenciler bu içerikleri tekrar tekrar seyredebildiler.

30 Mart 2020 tarihinde Üniversitenin tercihi olan “Microsoft Teams” programı üzerinden; her hafta düzenli olarak ders işlendi. Kuramsal derslerin tümü senkron olarak yapılırken, uygulamalı derslerin bir kısım ise asenkron olarak farklı dijital ortamlarda gerçekleştirildi. cak kısa bir süre sonra 1 dersin dışında Microsoft Teams7e girilerek dersler oradan senkronize olarak yapıldı. Teams’de yapılmayan ders ise. dersin yapısı gereği e-posta ve whatsapp aracılığıyla gerçekleştirildi. Hemen hemen tüm derslerde Teams yanında e-posta, video, whatsapp dijital ortamları da destekleyici olarak kullanıldı. Uzaktan eğitim sürecinin başlamasından ara sınavlara kadar tüm dersler, küçük aksamalar dışında, başarıyla gerçekleştirildi.  Bu konuda Bilgi İşlem Merkezinin çalışanları, anında çözümler getirerek sorunları çözdüler.

Kullanılan Teams öğretim programı, ses ve görüntü olarak çift yönlü iletişim özelliğine sahip olduğundan öğrenciler –genellikle ders sonunda olmak üzere- öğretim elemanına soru sorup yanıt alabildiler.  İşlenen dersler sistem tarafından kaydedildiği için de; öğrenci tarafından her istediğinde tekrar edilebilmektedir. Ancak, uzaktan eğitim deneyimlerinin olmamasından kaynaklanan nedenlerle bazı hocalarımız başlangıçta “kayıt” butonuna basmayı unutmuşlardır.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Microsoft  Teams programında yapılan uzaktan eğitim, e-mail, you-tube, video ve diğer ortamlar desteklenerek, zenginleştirilerek yapılmıştır.

Ara Sınavlar

İletişim Fakültesinde uzaktan dört tür sınav gerçekleştirildi. Bunlar;

 • Test türü sınavlar: Sayısı az da olsa bazı derslerde çoktan seçmeli test sınavı yapıldı. Test sınavında başlangıçta süre kısıtlı tutulmuş; Rektörlüğün uyarısı üzerinde sınav süreleri 5 saate kadar çıkarılmıştır. Ancak, neredeyse tüm öğrenciler çok daha erken bitirip, cevapları yüklemişlerdir. Teknik sorun yaşayan öğrencilere ya da ilk gün sınırlı süre ile sınava giren öğrencilerin sınavları ise 4-5 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılmak üzere telafi program planı yapılmıştır.
 • Klasik yazılı sınavlar: Bu tür sınavlarda; öğrenilen bilgilerin yaşam olaylarına uygulanması, örnek olay çözümlemeleri, belli görüş ya da kuramların kıyaslanması şeklinde yapılmıştır. Herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.
 • Eve ödev türü sınavlar: Bu sınav türü hem kurumsal hem uygulama ağırlıklı dersler için kullanıldı. Dönem başında belirlenen ve öğrenci ile paylaşılan uygulama konuları; hiç değiştirilmeden ya da evde kalmanın gerektirdiği küçük değişiklerle uygulandı. Her öğrenci ödevini hazırlanıp “Microsoft Teams” ya da e-posta üzerinden öğretim üyesine/görevlisine gönderdi.   Ödev türü sınav, tüm sınav türlerinin yarıdan fazlasıdır.
 • Sunum şeklinde sınavlar: Bu sınav türü, dönem başında belirlenmiş olan ve

öğrencilerin hazırlamış olduğu örnek olay sunumlarını vize günü yapmaları ile

gerçekleşmiştir. Öğrenciler, sunumlarının PowerPoint olarak ya da raporlayarak

değerlendirilebilmesi ve belge olması için e-mail ve Microsoft Teams üzerinden göndermişlerdir. Bu tür 2 sınav yapılmıştır.

Bazı sınavlarda hem test ya da yazılı sınav yapılmış, hem de ödev olarak ayrıca düzenlenerek gönderilmiştir. Bu durum arşiv oluşturma açısından da önemlidir.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERE GÖRE VİZE SINAVLARI DAĞILIMI

  SINAV TÜRÜ  
BÖLÜMLER TEST YAZILI ÖDEV SUNUM/ÖDEV TOPLAM
HIR 4 7 13 2 26
GİT 3 10 12 25
YMG 5 10 10 25
RTS 4 19   23
TOPLAM 16 27 54 2 99

 

Not: Ders adları istendiği takdirde gönderilebilir.

Öğretim elemanlarına verilen on-line eğitimler

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesince “Microsoft Teams”in bilgisayarlara nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağını açıklayan 9 farklı video; uzaktan öğretime geçileceği bilgisiyle birlikte; Rektörümüzün imzasıyla bütün öğretim elemanlarının e-mail / SMS adreslerine gönderildi. Bu videolara ayrıca üniversitenin UZEM destek birimi tarafından you-tube aracılığı ulaşılabilir ve paylaşılabilir şekilde hazırlanmıştır.

Fakültemizin bölümlerinden birer araştırma görevlisi “eğiticilerin eğitimi” uygulamasına alınarak, bölüm hocalarına destek olmaları sağlandı. Ayrıca Bilgi İşlem Dairemiz 7/24 saat hizmet veren bir danışma birimi ile öğretim elemanlarına destek sağladı.

Üniversitemiz UZEM birimi; ara sınav öncesinde-farklı sınav türleri için-  “Microsoft Teams” in nasıl kullanılacağını bir video ile öğretim elemanlarıyla paylaştı.

Yaparak yaşayarak öğrenme. Öğretim elemanlarımızın eğitimindeki en etkili uygulama ağ üzerinden yürütülen imece çalışması olmuştur. Öğretimin uzaktan sürdürüleceği kararı Dekanlığımıza ulaşır ulaşmaz; bütün öğretim elemanlarını kapsayan bir whatsapp grubu oluşturuldu. Grup;  mail adresine gönderilen “Microsoft Teams” yazılımını bilgisayarlarına indirirken; karşılaştığı sorunları, whatsapp üzerinden paylaşıp –kelimenin tam anlamıyla- tipik bir imece çalışması gerçekleştirdi.

Böylece öğretim elemanları;

 • Derslerini ve dersi alan öğrencilerini; dersler başlamadan önce sisteme yükledi,
 • Microsoft Teams’in olanaklarını; derslerin nasıl verilebileceği, sınavların nasıl yapılabileceği konusundaki düşüncelerini –bazen ders bazında-paylaşarak tartıştılar…
 • Bölümler kendi whatsapp gruplarını oluşturdu ve bölüme özgü konuları kendi aralarında görüştü
 • Proje yaptıran öğretim elemanları whatsapp üzerinden yazılı ve görüntülü iletişim kurarak yeni sitemde dersin nasıl yürütülebileceğinin seçeneklerini tartıştılar.
 • Dersler başladığında hemen her öğretim elemanı dersleriyle ilgili deneyimlerini grupla paylaştı. Özellikle ilk derslerde yaşanan küçük sorunlar ve nasıl çözümlendiği ile ilgili paylaşımlar sistemin iyice öğrenilmesinde son derece yararlı olmuştur.

 

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları

 • Daha öğretim başlamadan; farklı iletişim kanalları (sınıf temsilcileri, sınıf whatsapp grupları ve araştırma görevlileri) aracılığıyla öğrencilere sistem hakkında bilgilendirme yapıldı ve derse katılımları konusunda motive edildi.
 • Özellikle ilk derslerde, uzaktan öğretimin ne olduğu, neden gerek görüldüğü, öğrenciler için ne anlama geldiği, nasıl kullanılması gerektiği ve bu sistemde nasıl ders çalışılacağı konularında öğrencilere bilgi sunuldu.
 • Öğrenciler her türlü talep ve soruları için; beş farklı kaynak üzerinden öğretmenleriyle iletişime geçebilmektedirler: Microsoft Teams”, dersin whatsapp grubu, e-mail, sınıf temsilcileri ve araştırma görevlileri bu iletişimi hem bilgisayar hem telefon üzerinden kurabilmektedirler.

Eczacılık Fakültesi

Uzaktan öğretim faaliyetleri:

Eczacılık Fakültesi tüm akademisyenleriyle birlikte Uzaktan eğitime 30.03.2020 tarihinde başlamıştır. UZEM üzerinden hem teorik dersler senkron olarak yapılmakta hem de Mezuniyet Projeleri ve Sosyal sorumluluk projeleri birey ve grup öğrencilerle senkron olarak yapılmaktadır.

Senkron ve asenkron uygulamalar,

Teorik eğitimler senkron olarak UZEM sistemi üzerinden yapıldı ve sanal sınıflara öğrencilerin katılımı %90 ve üzerine ulaştı. Akademisyenlerin öğrencilere online anlattıkları dersler anında video kayıt yapılarak sisteme kaydedildi; Derslerin sunumları ve videoları UZEM sistemine öğrencinin daha sonra yararlanabileceği şekilde kaydedildi.

Sınav uygulamaları,

Bahar dönemi toplamda 46 dersin 14’ü dijital ortamda online olarak gerçekleştirildi.

32 dersin sınavı ise dersin içeriği ve öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ödeve dönüştürüldü.

Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler

UZEM eğitimi için eğiticilerin eğitimi ve online sınav sistemi uygulama eğitimi senkron olarak tüm Fakülte akademisyenleri için yapıldı.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları

Üniversite olarak tüm öğrenciler için merkezi UZEM ve online sınav eğitimi senkron olarak youtube üzerinden videolar ile yapıldı. Ayrıca Üniversite merkezi IT destek birimi uzemdestek@yeniyuzyil.edu.tr adresinden tüm öğrencilere destek verdi.

Eczacılık Fakültesi olarak özellikle son sınıf öğrencilerin bu eğitim dönemi ve mezuniyet süreçleriyle ilgili sorularını içeren bilgiler toplandı. Özellikle bu dönemi, 2020 yılında mezun olacak öğrencilere yönelik olarak, öğrencilerin sorularına da cevaben, bir değerlendirme ve yol haritası çalışması yapılmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 136 Ders uzaktan eğitim faaliyetleriyle sürdürülmüştür.
 • Sınav uygulamaları; online ve öğrencilere ödev vererek yürütülmüştür
 • Öğretim elemanları üniversitemizin yönlendirdiği videolarla ders sunumları ve sınavlarla ilgili olarak eğitilmiştir,

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Senkron ve asenkron uygulamalar: Enstitümüzdeki derslerin neredeyse tamamı online ve senkron olarak verilmektedir. Senkron şekilde 65 ders MS Teams üzerinden verilmektedir. Dersler, yüz yüze eğitimde verildiği saatlerde ve öğrencinin alışkın olduğu biçimde interaktif olarak verilmektedir. Tez aşamasına ve proje aşamasına gelmiş olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez/ proje çalışmaları elektronik iletişim ve online senkron, asenkron olarak aksatılmadan devam ettirilmektedir. Kullanılan Teams öğretim programı, ses ve görüntü olarak çift yönlü iletişim özelliğine sahip olduğundan öğrenciler –genellikle ders sonunda olmak üzere- öğretim elemanına soru sorup yanıt alabildiler.  İşlenen dersler sistem tarafından kaydedildiği için de; öğrenci tarafından her istediğinde tekrar edilebilmektedir.

Sınav uygulamaları: Enstitümüz bünyesinde verilen derslerin bir kısmının vize sınavları ödev şeklinde, bir kısmı ise UZEM üzerinden online sınav şeklinde yapılmıştır. Ödev şeklinde yapılan vize sınav sayısı 68, online sınav şeklinde yapılan 10, sözlü olarak yapılan ise 1 ders bulunmaktadır.

Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler: Pandemi sürecinde acil olarak online ve senkron eğitime geçilmesi durumunda kalındığı için derslerin verildiği ya da sınavların yapıldığı uygulamaları öğretim üye ve elemanlarına tanıtıcı videolar üniversitemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu öğretici videoların tüm öğretim üyelerimize hızlıca ulaştırılması için üniversitemiz bünyesinde Dijital Eğitim Kurulu oluşturulmuştur. Buna ek olarak Enstitümüz bünyesinde de dijital eğitim sorumluları derslerin ve sınavların aksamaması için öğretim elemanlarına destek vermişlerdir.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları: Enstitümüz bünyesinde yer alan programlarda her programın bir koordinatörü ve ders danışmanı bulunmaktadır. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi online eğitim sürecinde de öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılarla ilk aşamada danışman hocalarımız ve program koordinatörlerimiz ilgilenmektedir. Bununla birlikte müdürlüğümüze ulaştırılan her türlü aksaklığın kısa sürede giderilmesine yönelik çalışmalar titizlikle yapılmaktadır. Daha öğretim başlamadan; farklı iletişim kanalları (sınıf temsilcileri, sınıf whatsapp grupları ve araştırma görevlileri) aracılığıyla öğrencilere sistem hakkında bilgilendirme yapıldı ve derse katılımları konusunda motive edildi.

 • Özellikle ilk derslerde, uzaktan öğretimin ne olduğu, neden gerek görüldüğü, öğrenciler için ne anlama geldiği, nasıl kullanılması gerektiği ve bu sistemde nasıl ders çalışılacağı konularında öğrencilere bilgi sunuldu.
 • Öğrenciler her türlü talep ve soruları için; beş farklı kaynak üzerinden öğretmenleriyle iletişime geçebilmektedirler: Microsoft Teams”, dersin whatsapp grubu, e-mail, sınıf temsilcileri ve araştırma görevlileri bu iletişimi hem bilgisayar hem telefon üzerinden kurabilmektedirler.

Derslerini ve dersi alan öğrencilerini; dersler başlamadan önce sisteme yükledi,

 • Microsoft Teams’in olanaklarını; derslerin nasıl verilebileceği, sınavların nasıl yapılabileceği konusundaki düşüncelerini –bazen ders bazında-paylaşarak tartıştılar…
 • Yüksek lisans progamları kendi whatsapp gruplarını oluşturdu ve programlara özgü konuları kendi aralarında görüştü.
 • Proje yaptıran öğretim elemanları whatsapp üzerinden yazılı ve görüntülü iletişim kurarak yeni sitemde dersin nasıl yürütülebileceğinin seçeneklerini tartıştılar.

Dersler başladığında hemen her öğretim elemanı dersleriyle ilgili deneyimlerini grupla paylaştı. Özellikle ilk derslerde yaşanan küçük sorunlar ve nasıl çözümlendiği ile ilgili paylaşımlar sistemin iyice öğrenilmesinde son derece yararlı olmuştur.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Uzaktan öğretim faaliyetleri

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü olarak derslerimizi yüz yüze eğitim sürecindekine olabildiğince yakın ve en verimli şekilde Microsoft Teams sistemi üzerinden senkronize işliyoruz. Öğrencilerle ekran paylaşım yapıyoruz, ilgili görselleri, video kaynakları ve makaleleri paylaşıyoruz. Öğrencilerimizden anında geri bildirim alıyoruz. Bunun dışındaki zamanlarda tüm hafta boyunca gelen e-mailler ve aktif haberleşme için oluşturduğumuz Whatsapp grupları üzerinden gelen soruları cevaplıyoruz. Microsoft Teams üzerinden de haberleşmeye devam ediyoruz. Gerektiğinde ek video kayıtları yapıp öğrencilerimize ulaştırıyoruz. 

 

Sınav uygulamalarımızı yüz yüze eğitimdeki gibi ödev-proje-tasarım teslimi şeklinde yürütüyoruz. Bununla birlikte iki dersimiz için test uygulaması yapıldı ve olumlu sonuçlar aldık, bu süreci sorunsuz tamamladık. Final sınavlarını da gerektiği taktirde bu şekilde yürütebileceğimiz inancındayız. Bitirme Projesi dersini bu dönem veremeyen bir hocamızın dersini başka bir hocamız devralmış ve 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyeti bu çözümle birlikte tehlikeye girmemiştir. 4. sınıf öğrencileri tüm derslerini online dönemde almışlardır. Arzu ederlerse mezun olacaklardır. 

 

Öğretim elemanları ile üniversitemizin IT departmanı Microsoft Teams programına adaptasyonları için ilgili videoları paylaşmıştır. Öğretim elemanlarımızın soruları bu süreçte eksiksiz olarak cevaplandı ve online sisteme ilk haftadan itibaren sorunsuz olarak geçildi ve dersler gerektiği gibi yapıldı. Sadece ufak tefek şifre problemleri yaşandı; fakat bu sorunlar derslerin verimliliğine olumsuz olarak yansımadan kısa sürede çözüldü.

 

Öğrencilere yönelik bilgilendirme sürecinde Fakülte Sekreterimiz, Araştırma Görevlilerimiz, Öğretim Üyelerimiz, Bölüm Başkanımız ve Dekan hocamız içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu bertaraf etmek için 7/24 Whatsapp grupları ve e-mailleri aktif şekilde kullanarak ve telefonlaşarak bulunduğumuz duruma ehemmiyet göstererek çalışmaktadır.

 

Öğrencilerin katılamadıkları dersler göz önünde bulundurulup kişiye özel çözümler de üretilmiştir. Kaydedilen süreler üzerinden bu durum gözlemlenebilir. Öğrenciler hem grup olarak hem de bireysel olarak projelerine geri dönüş almışlardır. 

 

Uzaktan öğretim faaliyetleri Grafik Tasarım Bölümü için bu koşullar içinde genel olarak tatmin edici sonuçlar vermiştir. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Senkron ve asenkron uygulamalar;

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar Döneminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 12 Örgün 4 İkinci Öğretim Programlarında verilen toplamda 210 adet ders bulunmaktadır. Bu derslerden 166 tanesi online eğitime senkronize edilmiş olup eğitimler devam etmektedir Sağlık bölümlerinde dersler uygulama ağırlıklı olduğundan programlarda yer alan laboratuvar ve uygulama derslerinde birebir uygulamalı yapılan 31 ders yaz dönemine bırakılmıştır.

 

 • Sınav uygulamaları;

 

Sağlık Meslek Yüksekokulu programlarında vize – final sınavı ayrı olarak yapılacaktır.

Vize sınavlarından 116 ders online (test), 4 ders online (sözlü), 77 ders ödev verilerek gerçekleşmiş olup, programlarda verilen toplam 13 adet SHMY220 Proje Yönetimi ve Uygulamaları dersinin vize değerlendirmesi bulunmayıp, final değerlendirmesi dönem ödevi şeklinde yapılmaktadır.

 

 • Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler;

 

UZEM tarafından video şeklinde hazırlanan online eğitim ve sınav işlemleri anlatımları öğretim elemanlarıyla paylaşılarak, Microsoft Teams üzerinden yetkin öğretim elemanlarımız aracılığıyla uygulamalı anlatım gösterilmiştir. Bu süreçte Bilgi İşlem ile senkronize çalışılmıştır.

*Öğretim elemanlarıyla paylaşılan video konu başlıkları ve videolara ait link aşağıdadır;

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsFUYE0–HcGkSnaD79OuJEOKHVmU1ORM

 

 • UZEM Sistemine Giriş ve Sınav Tanımlama/Ekleme
 • UZEM Sınavına Manuel Soru Ekleme
 • UZEM Sınavına Otomatik Soru Ekleme
 • UZEM Sınavına Aiken Formatıyla Toplu Soru Ekleme ve Rastgele Soru Sorma
 • UZEM Sistemi Üzerinden Öğrencilerin Geri Bildirim Almaması İçin Sınav Cevaplarını Gizleme
 • UZEM Sisteminde Derslere Öğrenci Ekleme ve Çıkarma

 

 

 • Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları;

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle, salgın sürecinin ilk anından itibaren, Rektörlüğümüzün aldığı kararlar, web sayfamızda ve Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinde yayınlanan bilgilendirme slaytları ve resmi web sayfamızda yayınlanan https://korona.yeniyuzyil.edu.tr/ bilgilendirme linki paylaşılarak gidişat hakkında bilgilendirilmiş olup, online eğitim ve sınav prosedürü hakkında gerek Bilgi İşlem tarafından yayınlanan mesajlar gerekse program başkanları aracılığı ile mail ve whatsapp aracılığı ile bilgi verilmiş, öğrencilerden gelen sorular aynı şekilde cevaplanmaya çalışılmıştır.